Polityka prywatności

Opublikowano:

1. Administratorem danych osobowych jest PPH Polmar Dionizy Szczerba, z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 64, 42-700 Lubliniec (dalej: „sprzedawca”).

2. Adres email na który możesz kierować wszelkie zapytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych: polmar@polmarprofil.pl

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rejestracji i posiadania konta w serwisie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta w serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.